İnsan Kaynakları

Alkon ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, engellilik veya gazilik durumu bakımından hiçbir ayrımcılık uygulamaksızın gerekli şartları taşıyan tüm başvuru sahiplerine ve çalışanlarına eşit fırsatlar tanıyan bir İşverendir. Adayların nitelikleri dikkate alınarak ve yürürlükteki tüm kanunlar ve yönetmeliklere uygun şekilde işe alınması, bir şirket politikasıdır. Alkon iş güvenliği konusunda gereken tüm önlemleri alarak düzenli olarak çalışanlarına eğitim vermektedir. Güvenlik önceliğimizdir.